Regulamin korzystania z ze strony internetowej ITMEGA.PL
Właścicielem strony internetowej ITMEGA.PL jest:

ITMEGA Marcin Wierzbicki
ul. M.Dąbrowskiej 7/25,
01-903 Warszawa
NIP: 118-023-18-64

zwany „Sprzedającym” lub „Administratorem”,

„Klient” lub „Użytkownik” to pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze strony ITEMGA.PL

1. Działalność Sprzedająego polega na:
– organizowaniu i sprzedaży usług szkoleniowych na terenie Polski i Europy oraz w internecie
– tworzeniu realnych i on-line kursów wideo oraz ich sprzedaży.

2. Zamówienia i sprzedaż są realizowane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia dotyczące szkoleń komputerowych i kursów wideo mogą być składane za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Realizacja zamówienia dotyczącego szkoleń komputerowych kursów wideo realizowana jest na podstawie dowodu płatności Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Sprzedaż usług i produktów realizowana jest na podstawie faktur VAT każdorazowo wystawianych zgodnie z polskim prawem.

6. Realizacja szkolenia komputerowych lub innych usług oferowanych przez Sprzedającego wymuszona jest zawarciem osobnej umowy pisemnej lub ustnej, w których zawarte są uzgodnione informacje niezbędne do finalizacji sprzedaży. Ceny usług Sprzedawcy są zmienne i są uzgadniane indywidualnie w przypadku każdej umowy lub zamówienia.

7. Cennik szkoleń i usług widnieje na stronie ITMEGA.PL i jest orientacyjny. Końcowa cena jest przedstawiana poprzez pisemną indywidualną ofertę przesyłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, lelefonicznie lub osobiście.

8. Złożenie Zamówienia lub zapisanie się na newsletter oznacza wyrażenie zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia i przyszłych Zamówień.

9. Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

10. Sprzedający dba , aby zapewnić ochronę danych osobowych i informacji udzielanym przez Klienta przekazanym podczas realizacji Zamówień.

11. Warunki odstąpienia od umowy określane są w osobnej umowie zawieranej pomiędzy sprzedającym a kupującym.

12. Za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@itmega.pl.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

13. Administrator na stronie ITMEGA.PL korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies są odczytywane i wykorzystywane przez Administratora.

14. Administrator wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

15. Administrator wykorzystuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony a są to:

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
– tag LinkedIn – w celu zarządzania reklamami na portalu LinkedIn i prowadzenia działań remarketingowych,
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk widoczności i odwiedzalności strony ITMEGA.PL

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące w Polsce przepisy prawne.
17. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla Sprzedawcy.

 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.