Cel szkolenia Excel zaawansowany

Szkolenie Excel zaawansowany pozwoli kursantowi na zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych funkcji Microsoft Excel wraz z wykorzystaniem w praktycznych ćwiczeniach. Kursant będzie umiał edytować formuły i zaawansowane funkcje. Wykorzystać zagnieżdżenie funkcji, sortowanie i zaawansowane filtrowanie danych w tabeli. Wykorzystując sprawdzenie poprawności danych będzie mógł mieć pełne panowanie nad rodzajem wprowadzanych danych i eliminację błędów przy ich wpisywaniu. Będzie umiał tworzyć i korzystać z szablonów arkuszy oraz importować dane z internetu do arkusza.

Dla kogo jest szkolenie Excel zaawansowany?

Szkolenie Excel zaawansowany jest dla osób bez problemu wykorzystujących arkusz kalkulacyjny do codziennych zadań. Zapraszamy osoby chcące poznać zaawansowaną edycję danych w Excelu. A także chcących zajmować się analizą danych i graficznym ich przedstawieniem przy pomocy zaawansowanych narzędzi oraz formuł i funkcji.

Wymagania wstępne

Kursant powinien mieć znajomość systemu Windows i podstawowych tematów z Microsoft Excel – prezentowanych na szkoleniu podstawowym. Powinien umieć wprowadzać, edytować i formatować dane. Znać podstawowe formuły i funkcje, wykresy. Wiedzieć jak wydrukować tabelę. Powinien umieć posortować tabelę i używać autofiltry.

Jakie są korzyści po szkoleniu Excel zaawansowany?

Każdy uczestnik szkolenia będzie umiał:
Wprowadzać i edytować zaawansowane funkcje i formuły
Formatować dane w stopniu zaawansowanym
Modyfikować typów danych na wykresach
Używać zaawansowane filtry
Korzystać z analizy danych przy pomocy narzędzi: suma częściowa, tabela przestawna i symulacja danych
Importować i eksportować dane z plików zewnętrznych
Importować dane z internetu
Zarządzać zeszytami
Tworzyć własne obszary robocze
Tworzyć i korzystać z szablonów
Tworzyć i edytować makra

Program szkolenie Excel zaawansowany

 

 • Wzorce dokumentów – tworzenie, modyfikacja szablonów
 • Linie siatki – włączanie i wydruk
 • Nagłówki wierszy i kolumn – włączanie i wydruk
 • Nagłówki i stopki w arkuszu
 • Komentarze – wstawianie, edycja, usuwanie, wydruk
 • Niestandardowe widoki dokumentu: układ strony, podgląd podziału stron
 • Zaawansowane formatowanie wykresów: punktowy, giełdowy, powierzchniowy, pierścieniowy, bąbelkowy, radarowy
 • Dodawanie dodatkowej osi, dodawanie linii trendu na wykresie
 • Formatowanie niestandardowe, widok liczb ujemnych
 • Opcje formatowania warunkowego
 • Wklejanie specjalne
 • Nazywanie komórek
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD
 • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE praca na funkcjach tekstowych pozwalających na przygotowanie i obróbkę zaimportowanych danych z innych systemów
 • Funkcje wyszukiwania i adresu: INDEX, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ
 • Funkcje daty i czasu: NETWORKDAYS, DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, TERAZ, obliczanie czasu między dwoma datami np. od ilu lat, miesięcy i dni ktoś jest zatrudniony
 • Przykłady funkcji finansowych: PMT, PPMT, IPMT
 • Funkcje statystyczne i matematyczne: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, wyliczenia średniej ważonej
 • Funkcje zagnieżdżone – przykłady
 • Funkcje: BD.SUMA(), BD.ŚREDNIA(), BD.ILE.REKORDÓW(), BD.MAX()
 • Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł
 • Sprawdzanie poprawności – tworzenie list wyboru
 • Konsolidacja danych
 • Grupowanie danych
 • Tworzenie konspektów
 • Sumy częściowa
 • Scenariusze
 • Dodatek Solver
 • Śledzenie błędów
 • Sortowanie, sortowanie wielopoziomowe
 • Filtrowanie, zaawansowane filtrowanie
 • Tabele przestawne, zarządzanie tabelą przestawną
 • Wykresy przestawne
 • Import danych z pliku bazodanowego Access
 • Import danych z pliku tekstowego
 • Rozbijanie tekstu wpisanego do jednej kolumny na więcej osobnych kolumn
 • Usuwanie duplikujących się danych z kolumn
 • Wstawianie zaawansowanych wzorów matematycznych
 • Hiperłącza
 • Zapis pliku obszaru roboczego
 • Ochrona arkusza i komórek w arkuszach (ukrywanie formuł, blokowanie zawartości przed zmianami)
 • Ochrona skoroszytów, nadawanie haseł otwarcia lub edycji skoroszytu, arkusza
 • Makropolecenia: zapisywanie i wykorzystanie makr
 • Edycja makro – wprowadzenie do podstaw programowania w VBA
 • Zaawansowane drukowanie

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 500 zł

 

Szkolenie Excel podstawowy

Szkolenie Excel średniozaawansowany

Szkolenie Excel zaawansowany

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Twoje imię i Nazwisko (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość (Ilość osób, preferowane terminy itp...)

Twój e-mail (wymagane)

Pobierz Formularz zgłoszenia na szkolenie Pobierz plik pdf

[cf7sr-simple-recaptcha]